Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής
Charaxes jasius Χαράξης ο ιάσιος
Cheilanthes maderensis
Cheilanthes marantae
Cheilanthes persica
Cheilanthes pteridioides
Cheilanthes vellea
Chelidonium majus
Chelonia mydas mydas Χελώνα Μύδας (Πράσινη θαλασσοχελώνα)
Chelon labrosus Βελάνιτσα
Chenopodium album album Χηνοπόδιο το λευκό
Chenopodium ambrosioides Χηνοπόδιο το αμβροσιοειδές
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium ficifolium Χηνοπόδιο το συκόφυλλο
Chenopodium foliosum
Chenopodium glaucum Χηνοπόδιο το γλαυκό
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Chenopodium multifidum
Chenopodium murale Χηνοπόδιο το επιτοίχιο
Chenopodium opulifolium Χηνοπόδιο το οπουλόφυλλο