Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Corvus corax corax Κόρακας
Corvus corone cornix Κουρούνα
Corvus corone corone Κουρούνα
Corvus corone sardonius Κουρούνα
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Corvus monedula soemmerringi Κάργια
Corvus monedula spermologus Κάργια
Coturnix coturnix Ορτύκι
Crex crex Ορτυκομάνα
Cuculus canorus Κούκος
Cursorius cursor Αμμοδρόμος
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
Cygnus olor Κύκνος
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλητάρα