Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mycelis muralis
Myosotis cadmea
Myosotis congesta
Myosotis incrassata
Myosotis litoralis
Myosotis minutiflora
Myosotis nemorosa
Myosotis solange
Myosotis sparsiflora
Myosotis stricta
Myosoton aquaticum
Myosurus heldreichii
Myosurus minimus
Myriophyllum spicatum Μυριόφυλλο το σταχτώδες
Myriophyllum verticillatum
Myrrhoides nodosa
Micromeria acropolitana
Malosorbus florentina Μηλόσορβος
Malus dasyphylla Δασύφυλλη μηλιά
Malus sylvestris Αγριομηλιά