Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bupleurum flavicans Βούπλευρο το κιτρινωπό
Bupleurum flavum Βούπλευρο το κίτρινο
Bupleurum fontanesii Βούπλευρο το φοντανέζικο
Bupleurum fruticosum Βούπλευρο το θαμνοειδές
Bupleurum gaudianum Βούπλευρο του Γκωντιάν
Bupleurum gerardi Βούπλευρο το Γεράρδιο
Bupleurum glumaceum Βούπλευρο το λεπυριώδες
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν
Bupleurum greuteri Βούπλευρο του Γκρόιτερ
Baldellia ranunculoides
Bupleurum karglii Βούπλευρο του Καργκλ
Ballota acetabulosa
Ballota glandulosissima
Ballota pseudodictamnus
Barbarea balcana
Barbarea bracteosa
Barbarea conferta
Barbarea longirostris
Barbarea sicula