Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Brassica cretica nivea
Brassica cretica laconica
Brassica cretica cretica
Brachypodium sylvaticum sylvaticum
Brachypodium sylvaticum glaucovirens
Brachypodium sylvaticum creticum
Brachypodium rupestre
Brachypodium retusum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium distachyon
Botrychium simplex
Botrychium lunaria
Bornmuellera tymphaea
Bornmuellera baldaccii rechingeri
Bornmuellera baldaccii baldaccii
Bongardia chrysogonum
Bonannia graeca
Bolanthus thymifolius
Bolanthus thessalus