Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophrys lutea lutea
Ophrys lutea melena
Ophrys mammosa mammosa
Ophrys mammosa serotina
Ophrys mammosa grammica
Ophrys oestrifera oestrifera
Ophrys oestrifera bremifera
Ophrys omegaifera
Ophrys reinholdii straussi
Ophrys sitiaca
Ophrys sphegodes sphegodes
Ophrys sphegodes cephalonica
Ophrys sphegodes cretensis
Ophrys sphegodes epirotica
Ophrys sphegodes gortyna
Ophrys spruneri
Ophrys tenthredinifera
Ophrys umbilicata umbilicata
Ophrys umbilicata
Ophrys umbilicata rhodia