Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Blechnum spicant
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα
Blackstonia perfoliata intermedia Μπλακστόνια η ενδιάμεση
Blackstonia perfoliata perfoliata Μπλακστόνια η διάπειρη
Blackstonia acuminata acuminata Μπλακστόνια η απεξεσμένη
Biserrula pelecinus Μπισερρούλα η πελέκινη
Biscutella didyma Μπισκουτέλλα η δίδυμη
Bilderdykia dumetorum Μπιλντερντύκια η ακανθόφιλη
Bilderdykia convolvulus Μπιλντερντύκια ο κονβόλβουλος
Bifora testiculata Μπιφόρα η ορχεοφόρος
Biebersteinia orphanidis
Bidens tripartita Βίδενς το τριμερές
Bidens subalternans Βίδενς το υποεπάλληλο
Bidens cernua Βίδενς το πρηνές
Biarum tenuifolium zeleborii
Biarum tenuifolium abbreviatum
Biarum tenuifolium idomeneum
Biarum tenuifolium tenuifolium
Biarum spruneri
Biarum davisii davisii