Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Minuartia hybrida hybrida
Minuartia hybrida lydia
Minuartia juniperina
Minuartia mesogitana
Minuartia pichleri
Minuartia pseudosaxifraga
Minuartia recurva juresii
Minuartia saxifraga
Minuartia setacea setacea
Minuartia setacea stojanovii
Minuartia stellata
Minuartia verna attica
Minuartia verna idaea
Minuartia verna montana
Minuartia verna thessala
Minuartia verna verna
Minuartia wettsteinii
Mirabilis jalapa
Misopates orontium
Moehringia pendula