Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium arvense arvense
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium brachypetalum atheniense Κεράστιο το Αθηναϊκό
Cerastium brachypetalum corcyrense Κεράστιο το Κερκυραϊκό
Cerastium brachypetalum doerfleri Κεράστιο του Ντοέρφλερ
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές
Cerastium brachypetalum roeseri Κεράστιο του Ρέζερ
Cerastium brachypetalum tenoreanum Κεράστιο του Τενόρι
Cerastium candidissimum
Cerastium cerastoides
Cerastium cymosum cymosum
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium decalvans orbelicum
Cerastium dichotomum Κεράστιο το διχότομο
Cerastium diffusum diffusum Κεράστιο το διάχυτο
Cerastium dubium Κεράστιο το αμφίβολο
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium glomeratum Κεράστιο το συμπαγές
Cerastium gracile Κεράστιο το χαρίεν