Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Colchicum balansae
Colchicum bivonae
Colchicum boissieri
Colchicum cousturieri
Colchicum cretense
Colchicum cupanii
Colchicum doerfleri
Colchicum graecum
Colchicum kochii
Colchicum lingulatum
Colchicum macedonicum
Colchicum macrophyllum
Colchicum neapolitanum
Colchicum parlatoris
Colchicum parnassicum
Colchicum peloponnesiacum
Colchicum psaridis
Colchicum pulchellum
Colchicum pusillum
Colchicum sfikasianum