Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dorycnium pentaphyllum germanicum
Dianthus giganteus giganteus
Dactylis glomerata glomerata
Dianthus gracilis gracilis
Digitalis laevigata graeca
Daucus guttatus guttatus
Dactylis glomerata hackelii
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dianthus juniperinus heldreichii
Dorycnium pentaphyllum herbaceum
Draba heterocoma heterocoma
Dactylis glomerata hispanica
Dactylorhiza incarnata incarnata
Dianthus juniperinus juniperinus
Dianthus fruticosus karavius Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο
Draba lasiocarpa lasiocarpa
Daphne laureola laureola Δαφνούλα η δαφνοειδής
Dianthus pinifolius lilacinus
Daucus carota major
Dactylis glomerata marina