Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Scabiosa sicula
Scabiosa sphaciotica
Scabiosa taygetea portae
Scabiosa taygetea taygetea
Scabiosa tenuis
Scabiosa triniifolia
Salsola kali
Sagina saginoides
Sagina apetala
Saxifraga porophylla grisebachii
Saxifraga porophylla frederici-augusti
Saponaria sicula intermedia
Saxifraga pedemontana cymosa
Saxifraga paniculata
Saponaria officinalis
Salvia napifolia
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga marginata
Saponaria glutinosa
Saxifraga luteoviridis