Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ophrys tenthredinifera
Ophrys umbilicata
Ophrys umbilicata rhodia
Ophrys umbilicata umbilicata
Ophrys vernixia regis-ferdinandii
Ophrys vernixia vernixia
Opopanax chironium
Opopanax hispidus
Orchis anatolica anatolica
Orchis anatolica sitiaca
Orchis boryi
Orchis collina
Orchis coriophora coriophora
Orchis coriophora fragrans
Orchis italica
Orchis lactea
Orchis laxiflora elegans
Orchis laxiflora laxiflora
Orchis mascula
Orchis militaris