Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bidens tripartita Βίδενς το τριμερές
Bidens cernua Βίδενς το πρηνές
Barbus peloponnesius petenyi Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius peloponnesius Αμμοσούρτης
Barbus peloponnesius rebeli Αμμοσούρτης
Buteo rufinus rufinus Αητογερακίνα
Bonasa bonasia Αγριόκοτα
Brassica tournefortii Αγριολαχανίδα του Τουρνεφόρ
Brassica nigra Αγριολαχανίδα η μελανή
Brassica cadmea Αγριολαχανίδα η Κάδμιος
Bromus cappadocicus lacmonicus
Bromus cappadocicus cappadocicus
Bromus benekenii
Briza media media
Briza media elatior
Baldellia ranunculoides
Ballota hispanica macedonica
Ballota glandulosissima
Ballota acetabulosa
Brassica fruticulosa fruticulosa