Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca arundinacea atlantigena
Festuca arundinacea arundinacea
Festuca amethystina orientalis
Festuca altissima
Festuca alpina briquetii
Ferulago trachycarpa
Ferulago thyrsiflora
Ferulago sylvatica confusa
Ferulago sylvatica sylvatica
Ferulago sartorii
Ferulago nodosa
Ferulago humilis
Ferulago campestris
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Ferula tingitana
Ferula communis glauca
Ferula communis communis
Felis sylvestris agrius Αγριόγατος
Felis silvestris morea Αγριόγατος του Μωριά
Fedia cornucopiae