Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ferulago nodosa
Ferulago humilis
Ferulago campestris
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Ferula tingitana
Ferula communis glauca
Ferula communis communis
Fedia cornucopiae
Falcaria vulgaris
Fagus sylvatica sylvatica Ευρωπαϊκή οξυά
Fagus sylvatica orientalis Ανατολική οξυά
Fagopyrum esculentum
Fagonia cretica