Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus fruticosus amorginus Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού
Dianthus fruticosus carpathus Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου
Dianthus fruticosus creticus Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης
Dianthus fruticosus fruticosus Αγριογαρύφαλλο το θαμνοειδές
Dianthus fruticosus karavius Αγριογαρύφαλλο το Καράβιο
Dianthus fruticosus occidentalis Αγριογαρύφαλλο το δυτικό
Dianthus fruticosus sitiacus Αγριογαρύφαλλο της Σιτίας
Dianthus formanekii
Dianthus elegans Αγριογαρύφαλλο το κομψό
Dianthus diffusus
Dianthus deltoides degenii
Dianthus deltoides deltoides
Dianthus cruentus
Dianthus cinnamomeus
Dianthus carthusianorum
Dianthus capitatus adrzejowskianus
Dianthus brachyzonus
Dianthus biflorus
Dianthus bessarabicus
Dianthus arpadianus