Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex acuta
Carex appropinquata
Carex atrata atrata
Carex canescens
Carex caryophyllea
Carex cretica
Carex davalliana
Carex depauperata
Carex digitata
Carex distachya
Carex distans
Carex divisa
Carex divulsa divulsa
Carex divulsa leersii
Carex echinata
Carex elata elata
Carex extensa
Carex ferruginea ferruginea
Carex flacca flacca
Carex flacca serrulata