Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cardamine amara
Cardamine bulbifera
Cardamine carnosa
Cardamine glauca
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική
Cardamine hirsuta Καρδαμίνη η χνουδωτή
Cardamine impatiens Καρδαμίνη η ιμπάτιενς
Cardamine matthioli
Cardamine pectinata Καρδαμίνη η πτερωτή
Cardamine plumieri
Cardamine raphanifolia acris
Cardamine raphanifolia barbareoides
Cardaria draba draba
Cardopatum corymbosum
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Carduelis carduelis balcanica Καρδερίνα η Βαλκανική
Carduelis carduelis carduelis Καρδερίνα
Carduelis carduelis loudoni Καρδερίνα …
Carduelis carduelis nidiecki Καρδερίνα …