Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cladium mariscus
Cleistogenes serotina serotina
Aubrieta thessala
Alkanna methanaea
Aurinia corymbosa
Crocus goulimyi
Aurinia gionae
Achillea setacea
Aurinia moreana
Corydalis bulbosa blanda
Aurinia saxatilis megalocarpa
Anchusa azurea
Aurinia saxatilis orientalis
Coeloglossum viride
Coincya nivalis
Coix lacryma-jobi
Colchicum amabile
Colchicum autumnale
Colchicum balansae
Cynoglossum hungaricum