Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula rupestris
Campanula rupicola
Campanula sartorii
Campanula saxatilis saxatilis
Campanula saxatilis cytherea
Campanula sciathia
Campanula scopella
Campanula scutellata Καμπανούλα πινακιδιόφυλλη
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Campanula sparsa fricaldskyi Καμπανούλα του Φρίβαλντ
Campanula spatulata spatulata
Campanula spatulata filicaulis
Campanula spatulata spruneriana
Campanula sporadum
Campanula stenosiphon
Campanula thessala
Campanula topaliana cordifolia
Campanula topaliana topaliana
Campanula topaliana delphica