Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophrys helenae
Onobrychis crista-galli
Onobrychis degenii
Ophrys insectifera
Ophrys iricolor
Ophrys levantina
Onobrychis ebenoides
Orchis boryi
Orchis prisca
Opuntia ficus-indica Φραγκοσυκιά
Onobrychis equidentata
Opopanax chironium
Oenothera erythrosepala
Ophrys umbilicata
Ophrys omegaifera
Ophrys sitiaca
Onopordum laconicum
Orchis lactea
Onopordum majorii
Ornithogalum brevistylum