Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Festuca alpina briquetii
Fragaria viridis campestris
Fumaria capreolata capreolata
Fumaria capreolata capreolata
Ferula communis communis
Ferulago sylvatica confusa
Filago cretensis cretensis
Filago cretensis cycladum
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Festuca arundinacea fenas
Ferula communis glauca
Festuca violacea handelii
Fritillaria thessala ionica
Festuca rubra juncea
Festuca valida leilaensis
Festuca rubra microphylla
Fumaria officinalis officinalis
Festuca amethystina orientalis
Fagus sylvatica orientalis Ανατολική οξυά
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος