Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus mercurii
Dianthus elegans Αγριογαρύφαλλο το κομψό
Dianthus noeanus
Dianthus pallens
Dianthus serratifolius abbreviatus
Dianthus capitatus adrzejowskianus
Dianthus fruticosus amorginus Αγριογαρύφαλλο της Αμοργού
Draba heterocoma archipelagi
Dianthus armeria armeria Αγριογαρύφαλο η αρμέρια
Dianthus myrtinervius caespitosus
Daucus carota carota
Dianthus fruticosus carpathus Αγριογαρύφαλλο της Καρπάθου
Deschampsia cespitosa cespitosa
Dianthus fruticosus creticus Αγριογαρύφαλλο της Κρήτης
Dianthus deltoides degenii
Dianthus deltoides deltoides
Draba lasiocarpa dolichostyla
Dianthus gracilis drenowskianus
Daucus carota drepanensis
Dianthus fruticosus fruticosus Αγριογαρύφαλλο το θαμνοειδές