Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crocus olivieri olivieri
Convolvulus oleifolius oleifolius Κονβόλβουλος ο ελατόφυλλος
Corydalis ochroleuca ochroleuca
Centaurea grisebachii occidentalis
Cruciata taurica occidentalis
Crocus biflorus nubigena
Crocus sieberi nivalis
Centaurea nervosa nervosa
Crepis neglecta neglecta
Centaurea napulifera napulifera
Carex muricata muricata
Cymbalaria muralis muralis
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Centaurea raphanina mixta
Cerinthe minor minor Κερίνθη η μικρή
Centaurea spruneri minoa
Cymbalaria microcalyx microcalyx
Cyperus michelianus michelianus
Crocus biflorus melantherus
Centaurea attica megarensis