Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Fritillaria montana
Fritillaria mutabilis
Fritillaria obliqua
Fritillaria pelinaea
Fritillaria pontica
Fritillaria rhodia
Fritillaria rhodocanakis
Fritillaria spetsiotica
Festuca grandiaristata
Fritillaria thessala reiseri
Fritillaria thessala thessala
Fritillaria tuntasia
Fuirena pubescens
Fumana arabica
Fumana pinatzii
Fumana scoparia
Fumaria amarysia
Fumaria bastardii
Fagus sylvatica orientalis Ανατολική οξυά
Fagus sylvatica sylvatica Ευρωπαϊκή οξυά