Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Satureja nervosa
Satureja parnassica athoa
Satureja parnassica parnassica
Satureja pilosa
Satureja sphaciotica
Satureja spinosa
Satureja thymbra
Satureja vulgaris arundana
Satureja vulgaris orientalis
Satureja vulgaris vulgaris
Satyrus ferula Σάτυρος ο άγριος
Saxicola rubetra Καστανολαίμης
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Saxifraga adsendens adsendens
Saxifraga adsendens discolor
Saxifraga adsendens parnassica
Saxifraga aizoides
Saxifraga bulbifera
Saxifraga chrysospleniifolia
Saxifraga exarata