Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Bonannia graeca
Bombycilaena discolor Βομβυτσίλαινα η δίχρωμη
Bolanthus thymifolius
Bolanthus thessalus
Bolanthus laconicus
Bolanthus intermedius
Bolanthus graecus
Bolanthus fruticulosus
Bolanthus creutzburgii
Bolanthus chelmicus
Blysmus compressus
Blechnum spicant
Blackstonia perfoliata perfoliata Μπλακστόνια η διάπειρη
Blackstonia perfoliata intermedia Μπλακστόνια η ενδιάμεση
Blackstonia acuminata acuminata Μπλακστόνια η απεξεσμένη
Biserrula pelecinus Μπισερρούλα η πελέκινη
Biscutella didyma Μπισκουτέλλα η δίδυμη
Bilderdykia dumetorum Μπιλντερντύκια η ακανθόφιλη
Bilderdykia convolvulus Μπιλντερντύκια ο κονβόλβουλος
Bifora testiculata Μπιφόρα η ορχεοφόρος