Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Galium samothracicum
Galium setaceum
Galium speciosum
Galium spurium
Galium taygeteum
Galium tenuissimum
Galium thracicum
Galium thymifolium
Galium tricornutum
Galium verrucosum
Galium verticillatum
Galium verum
Galium violaceum
Gallinago gallinago Μεκατσίνι
Gallinago media Διπλομπεκάτσινο
Gallinula chloropus Νερόκοτα
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο
Gampsocleis abbreviata Γαμψοκλεΐς ο …
Garidella nigellastrum
Garidella unguicularis