Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus carthusianorum
Dianthus capitatus adrzejowskianus
Dianthus brachyzonus
Dianthus biflorus
Dianthus bessarabicus
Dianthus arpadianus
Dianthus armeria armeria Αγριογαρύφαλο η αρμέρια
Dianthus androsaceus
Dianthus aciphyllus
Descurainia sophia Δεσκουραϊνία Σοφία
Deschampsia flexuosa
Deschampsia cespitosa cespitosa
Delphinium staphisagria Δελφίνιο η αγριοσταφίδα
Delphinium peregrinum Δελφίνιο το μεταναστεύον
Delphinium hirschfeldianum
Delphinium hellenicum
Delphinium halteratum Δελφίνιο …
Delphinium fissum
Delphinium balcanicum Δελφίνιο το βαλκανικό
Daucus littoralis Αγριοκαρότο το παράλιο