Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Genista sericea Γενίστα η μεταξώδης
Genista sakellariadis Γενίστα η Σακελλαριάδη
Genista radiata Γενίστα η ακτινωτή
Genista parnassica Γενίστα του Παρνασσού
Genista millii Γενίστα η Μίλιος
Genista melia Γενίστα της Μήλου
Genista lydia Γενίστα της Λυδίας
Genista januensis Γενίστα του Γιανουέν
Genista hassertiana Γενίστα του Χάσσερτ
Genista halacsyi Γενίστα του Χαλάξυ
Genista fasselata Γενίστα η διάστικτη
Genista depressa Γενίστα η πεπιεσμένη
Genista carinalis Γενίστα η τροπιδοφόρος
Genista albida Γενίστα η λευκάζουσα
Genista acanthoclada Γενίστα η ακανθόκλαδη
Gaudiniopsis macra
Gaudinia fragilis Γκουντίνια η εύθραυστη
Gastridium ventricosum
Garidella unguicularis
Garidella nigellastrum