Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fritillaria rhodocanakis
Fritillaria spetsiotica
Fritillaria thessala ionica
Fritillaria thessala reiseri
Fritillaria thessala thessala
Fritillaria tuntasia
Fuirena pubescens
Fumana aciphylla Φουμάνα η οξύφυλλη
Fumana arabica
Fumana bonapartei Φουμάνα μποναπαρτέι
Fumana ericoides Φουμάνα η ερικοειδής
Fumana laevipes Φουμάνα η λειόποδη
Fumana pinatzii
Fumana procumbens Φουμάνα η έρπουσα
Fumana scoparia
Fumana thymifolia Φουμάνα η θυμαρόφυλλη
Fumaria amarysia
Fumaria bastardii
Fumaria capreolata capreolata
Fumaria capreolata capreolata