Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula lyrata
Campanula macrostachya
Campanula merxmuelleri
Campanula nisyria
Campanula oreadum
Campanula orphanidea
Campanula pangea
Campanula papillosa
Campanula patula patula
Campanula pelviformis
Campanula persicifolia
Campanula phrygia Καμπανούλα της Φρυγίας
Campanula radicosa
Campanula ramosissima Καμπανούλα η πολύκλαδη
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus
Campanula rechingeri
Campanula reiseri
Campanula rhodensis Καμπανούλα της Ρόδου
Campanula rotundifolia