Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cirsium arvense vestitum
Athyrium filix-femina
Cirsium candelabrum
Cirsium creticum creticum
Cirsium creticum dictaeum
Cirsium creticum triumfetti
Cirsium eriophorum
Cirsium heldreichii euboicum
Cirsium heldreichii heldreichii
Cirsium hypopsilum
Cirsium ligulare
Cirsium mairei
Cirsium morinifolium
Cirsium tymphaeum
Cirsium vulgare
Aubrieta glabrescens
Cistanche phelypaea
Aubrieta gracilis
Aubrieta scardica
Cyclamen creticum