Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex davalliana
Carex depauperata
Carex digitata
Carex distachya
Carex distans
Carex divisa
Carex divulsa divulsa
Carex divulsa leersii
Carex echinata
Carex elata elata
Carex extensa
Carex ferruginea ferruginea
Carex flacca flacca
Carex flacca serrulata
Carex flava
Carex hirta
Carex hispida
Carex hostiana
Carex humilis
Carex illegitima