Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cytinus hypocistis orientalis
Cytinus ruber
Cytisus agnipilus Κύτισος ο αμνόχνουδος
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός