Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea triumfetti
Centaurea acicularis
Centaurea tuntasia
Catapodium marinum Καταπόδιο το θαλάσσιο
Centaurea vlachorum
Centaurea weldeniana