Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea napulifera velenovskyi
Cirsium arvense vestitum
Crepis viscidula viscidula
Cerastium fontanum vulgare
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν