Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium foliosum
Chenopodium multifidum
Chenorrhinum origanifolium origanifolium
Chondrilla juncea
Chondrilla ramosissima