Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calamagrostis varia
Calamagrostis pseudophragmites
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis arundinacea
Cakile maritima aegyptiaca Κάκιλε
Cachrys ferulacea