Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Draba cretica
Draba lacaitae
Draba muralis
Draba parnassica
Draba strasseri
Drabopsis verna
Dracunculus vulgaris
Drosera anglica
Dorycnium graecum Δορύκνιο το γραικό
Dorycnium hirsutum Δορύκνιο το χνουδωτό
Dryopteris expansa
Dryopteris filix-mas
Drypis spinosa
Daphne gnidioides Δαφνούλα η γκνιδιοειδής
Daphne gnidium Δαφνούλα το γκνίδιο
Daphne jasminea Δαφνούλα ιασμινοειδής
Daphne mezereum Δαφνούλα η μεζέρειος
Daphne oleoides Δαφνούλα ελαιοειδής
Daphne sericea Δαφνούλα η μεταξώδης
Delphinium balcanicum Δελφίνιο το βαλκανικό