Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Salaria fluviatilis Ποταμοσαλιάρα
Stizostedion lucioperca Ποταμολαύρακο
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Spalax leucodon peloponnesiacus Πελοποννησιακός τυφλοπόντικας
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Salmo trutta Πέστροφα
Spalax leucodon insularis Νησιωτικός τυφλοπόντικας
Sorex minutus gymnurus Νανομυγαλή
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Scolopax rusticola Μπεκάτσα
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος
Spalax leucodon hellenicus Μικρός τυφλοπόντικας
Sorbus umbellata Μικρή ασημοσορδιά
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας