Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi bileki Κυρτοδάκτυλος του Μπίλεκ
Cyrtodactylus kotschyi beutleri Κυρτοδάκτυλος του Μπέτλερ
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον
Cyrtodactylus kotschyi kotschyi Κυρτοδάκτυλος του Κότσυ
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Cyrtodactylus kotschyi tinensis Κυρτοδάκτυλος της Τήνου
Cyrtodactylus kotschyi kalypsae Κυρτοδάκτυλος ο Καλύψιος
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Eirenis modestus modestus Θαμνόφιδο
Coluber nummifer Ζαμενής της Ρόδου
Coluber caspius Ζαμενής (Αστραπόφιδο)
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα
Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα
Coluber gemonensis gyaronensis Δεντρογαλιά της Γυάρου