Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Pernis apivorus Σφηκιάρης
Oriolus oriolus oriolus Συκοφάγος
Haematopus ostralegus Στρειδοφάγος
Jynx torquilla torquilla Στραβολαίμης
Marmaronetta angustirostris Στικτόπαπια
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Aquila clanga Στικταητός
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Falco cherrug Στεπογέρακο
Aquila rapax orientalis Στεπαητός
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Ardea cinerea Σταχτοτσικνιάς
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Oenanthe oenanthe virago Σταχτοπετρόκλης
Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης