Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asphodeline lutea
Centaurea nicopolitana
Centaurea niederi
Centaurea oliverana
Asphodelus aestivus
Alyssum fallacinum
Centaurea ossaea
Centaurea pangaea
Centaurea pannosa
Centaurea parilica
Centaurea pawlowskii
Centaurea pelia
Centaurea peucedanifolia
Asplenium adiantum-nigrum
Centaurea pinardii
Centaurea pindicola
Centaurea poculatoris
Centaurea prespana
Centaurea princeps
Cymbalaria microcalyx