Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asparagus tenuifolius
Alnus glutinosa Κλήθρο
Carum heldreichii
Carum multiflorum
Asperula abbreviata
Alchemilla glaucescens
Carum rupestre
Carum strictum
Catabrosa aquatica
Alopecurus aequalis Αλοπεκούρος ο ομαλός
Althaea armeniaca
Catapodium marinum Καταπόδιο το θαλάσσιο
Cerastium cerastoides
Centaurea scabiosa
Centaurea acicularis
Centaurea aegialophila
Centaurea aetolica
Asperula baenitzii
Asperula boissieri
Crepis athoa