Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Minuartia glomerata glomerata
Dactylis glomerata glomerata
Teucrium flavum glaucum Τεύκριο το γλαυκό
Brachypodium sylvaticum glaucovirens
Sonchus asper glaucescens Ζωχός ο γλαυκάζων
Poa glauca glauca
Coronilla valentina glauca Κορονίλα η γλαυκή
Nigella arvensis glauca
Veronica glauca glauca
Trinia glauca glauca
Ferula communis glauca
Satureja nepeta glandulosa
Verbascum glabratum glabratum
Viola cretica glabra
Agrostemma githago githago Αγρόστεμα το γίθαγο
Dianthus giganteus giganteus
Agrostis gigantea gigantea
Silene gigantea gigantea
Dorycnium pentaphyllum germanicum
Stachys germanica germanica