Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene nicaeensis
Silene muscipula
Silene multicaulis stenocalycina
Silene multicaulis genistifolia
Silene multicaulis multicaulis
Silene multicaulis cretica
Silene melzheimeri
Silene macrodonta
Silene lydia
Silene longipetala
Silene linifolia
Silene lerchenfeldiana
Silene leptoclada
Silene laconica
Silene italica italica
Silene italica peloponnesiaca
Silene ionica
Silene intonsa
Silene integripetala elafonesiaca
Silene integripetala greuteri