Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός