Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chenopodium hybridum Χηνοπόδιο το υβρίδιο
Cheilanthes maderensis
Cheilanthes marantae