Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Allium sphaerocephalon trachypus
Asplenium trichomanes trichomanes
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Allium ursinum ucrainicum
Achillea umbellata umbellata
Allium paniculatum villosulum
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Arisarum vulgare vulgare